Jak i gdzie założyć instalację baterii słonecznych?

Nasza dzienna gwiazda dostarcza na Ziemię ogromną ilość energii. Wykorzystując ją, nawet w naszych szerokościach geograficznych, możemy liczyć na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. W jaki sposób można założyć baterie słoneczne i jak najlepiej wykorzystać ich potencjał?

Zawsze na południe

Nowoczesne budownictwo energooszczędne, uwzględniające montaż baterii słonecznych, wymaga takiego zorientowania poszczególnych płaszczyzn dachowych, by co najmniej jedna z nich była skierowana na południe. To właśnie na niej należy zamontować baterie, gdyż intensywność padania promieni słonecznych jest najintensywniejsza właśnie z tego kierunku.

Jak zamontować?

Panele fotowoltaiczne należy montować bezpośrednio na płaszczyźnie dachowej, bądź też – na specjalnych wysięgnikach, ukierunkowujących je w odpowiednim położeniu. Montaż baterii można przeprowadzić samemu o ile sam zestaw ma dość małą moc i kompaktową formę. Rozwiązania o zwiększonej mocy montuje się wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej ekipy monterskiej, posiadającej stosowne uprawnienia do montażu takich układów.

Moc, czyli opłacalność energetyczna inwestycji

Wadą paneli słonecznych jest ich uzależnienie od intensywności padania promieni słonecznych. Wydajność takiego układu, jest podawana najczęściej w watach na metr kwadratowy (W/m2) i dla poszczególnych warunków pogodowych przyjmuje następujące wartości:

– Pogodne, letnie niebo – 1000 W/m2
– Lekkie zachmurzenie – 600 W/m2
– Słońce za warstwą chmur (warstwa biała) – 300 W/m2
– Okres zimowy – 100 W/m2.

Na powyższe parametry wpływ ma nie tylko intensywność padania promieni słonecznych, ale też kąt oświetlenia. W warunkach zimowych jest on znacznie mniejszy, aniżeli w lecie, co przedkłada się nawet na kilkukrotną redukcję uzyskiwanej w ten sposób mocy (przy pięknej pogodzie).

Ile to kosztuje?

Na łączny koszt instalacji solarnej wpływ ma co najmniej kilka czynników, takich jak koszt paneli, instalacji stałoprądowej, dodatkowych prac ziemnych i projektowych, a także – jeśli inwestor wyrazi na to zgodę – koszt trackerów, nakierowujących panele na promienie słoneczne.

Podsumowując, inwestycja ta nie jest tania, ale za to przynosi konkretne oszczędności. Jej sprawność szacuje się na poziomie kilkunastu procent.